Ortodomcia

Është një degë e specializuar që synon tërësisht parandalimin dhe trajtimin e parregullsive dentare dhe të fytyrës, kryesisht mosbarazimin e dhëmbëve dhe strukturat e dy harkadave..

Praktika e ortodoncisë kërkon aftësi të konsiderueshme profesionale në projektimin, aplikimin dhe kontrollin e paisjeve korrigjuese për të sjellë buzët, dhëmbët dhe nofullën në një pozicion të përshtatshëm dhe të fitojnë një ekuilibër të shkëlqyer.

Trajtimi ortodontik mund të kryhet nga të gjitha moshat por preferohet të kryhet trajtimi gjatë fazave të rritjes pasi gjasat për të qënë në gjendje të krijojnë një harmoni dento- skelektike që mund të jenë të qëndrueshme me kalimin e kohës janë më të mëdha.

In conclusion, orthodontic treatment is the prerequisite, not avoidable, to the surgery, last resolution in the treatment of “dysgnazie” (altered jaw conformation that prevents a perfect occlusion) at the time of completed growth.

Scroll to Top