Dentistri Konservative

Merret me kujdesin e dhëmbëve të prekur nga proceset karioze, proçedurat për eleminimin e kariesit dhe mbylljen e kaviteteve dhe dëmtimin e dhëmbëve nga erozioni i zmaltit, gjithashtu dhe përdorimi i materialeve të veçanta që lejojnë të fshehin në mënyrë të përkyer ngjyrën dhe shkëlqimin e dhëmbit tonë natyral.

Teknika të reja moderne kanë bërë të mundur ndërhyrje estetike perfekte si për dhëmbët e parëm dhe të pasëm që para disa viteve nuk ishte e mundur.

Scroll to Top