Diagnostifikimi

Aktivitetet e diagnostikimit janë të nevojshme për të vlerësuar shëndetin e kavitetit oral, për të identifikuar çdo problem dhe për të përcaktuar trajtimet më të përshtatshme.

Në veçanti, është e mundur që pas një vizite të parë tek mjeku specialist stomatolog, e përshtatur me nevojat e çdo pacienti, të jetë e nevojshme të kryhen ekzaminime specifike studimore për të hetuar në mënyrë më të saktë probleme të veçanta. Për këto studime ne përdorim shërbimin e diagnostikimit për imazhet dhe teknologjitë e tij të dedikuara.

Akesios Dental Beauty ofron një shërbim të plotë dhe cilësor që e ndjek pacientin në çdo hap, që nga kërkesa e vizitës së parë deri tek pas-ndërhyrja, duke garantuar mirëqenien dhe kënaqësinë e tij.

Scroll to Top